AQUASHINE
Image Alt

Tasarım ve Mühendislik

Gelişen teknoloji ve nüfus artışı sonucu oluşan atık su miktarının artması çevre kirliliği oranını gün geçtikçe artırmaktadır. Bu kirlenmelerden insan hayatının olumsuz etkilenmesinin engellenmesi için çeşitli arıtma tesisleri projelendirilerek bu suların çevreye zararsız hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Mühendislik ve tasarım projeleri, birden fazla alanın entegre bir şekilde özveriyle çalışmasını gerektirir. Statik, mimari, elektrik ve mekanik tasarım gibi farklı uzmanlıklar gerektiren ve çeşitli sektörlerde yürütülen projelerimizde tecrübeli mühendislerimiz, uzmanlarımız ve danışmanlarımızla tüm proje disiplinleri arasında dengeli bir entegrasyon sağlıyoruz.

Arıtma tesislerinin projelendirilmesinde vermekte olduğumuz mühendislik hizmetleri;

  • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
  • Proje Raporlarının Hazırlanması
  • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • Maliyet Analizlerinin Yapılması
  • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
  • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
  • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
  • Fizibilite Raporu Hazırlanması
  • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
  • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması