AQUASHINE
Image Alt

Proje Onay Hazırlıkları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, düşük yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesini hedeflemektedir. Bu sebeple, arıtma prosesleri için atıksu arıtma proje onayı dosyası hazırlanması ve proje onayı alınması öngörülmüştür.

Deneyimli ve uzman kadrosuyla birçok projeye imza atan Aka Su Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Dosyalarının Hazırlanması ve Proje Onayı Alınması konusunda yetkinliğe sahiptir.