AQUASHINE
Image Alt

Danışmanlık

DANIŞMANLIK

Sanayi Tesislerinin; su ve atıksularının arıtılması ve yeniden değerlendirmesi ile teknik ve yasal yönleriyle değerlendirilerek fizibilite, planlama, projelendirme, inşaat ve işletme süreçlerini yönetmek ve sonuçlandırmak noktasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı kapsamında;

  • Çevre Bakanlığının izin verdiği deşarj sınırlarını ve çıkış suyu kalitesini sağlamak,

Tesislerin;

  • Daha verimli çalışmasını sağlamak,
  • Ekonomik şekilde işletilmesine yönelik öneriler,
  • Tesisin işletecek personelin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi,
  • Atık şu Arıtma tesisinden alınan çıkış suyu numunelerinin analiz edilerek sonuçlarının istatistiksel olarak takip edilmesi,
  • Atık su Arıtma tesisinin su kirliliği kontrol yönetmeliğine en uyumlu şekilde tasarlanması,
  • Atık su Analiz sonuçlarını inceleyerek tesisin daha verimli çalışması için yapılacakların belirlenmesi,
  • Atık su Arıtma tesisinde doğabilecek sorunların belirlenmesi ve ivedi şekilde düzeltilmesi ve ilerde yaşanabilecek arızaların öngörülmesi,
  • Atık su Arıtma tesisinin kullanım ömrünü uzatmak üzere yapılacakların incelenip uygulanması,

Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların yerine getirilmesine yardımcı olmak yer almaktadır.