AQUASHINE
Image Alt

Koku Arıtma

Koku Giderim Sistemleri özellikle Atıksu Terfi İstasyonları ve Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan kötü kokuların azaltılması veya tamamen giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesislerinde görülen kokunun kaynağı, atıksu ile beraber gelen kimyasallar ya da organik maddenin ayrışması sonucu oluşan gazlardır. Atıksulardan kaynaklanan koku sebebi olan gazların en önemlileri hidrojen sülfür, amonyak, merkaptanlar gibi kimyasallardır. Atıksu arıtma tesislerinde kanalizasyon içinde mikrobiyolojik faaliyetlerle oluşan H2S (Hidrojen Sülfür), merkaptan/disülfür gibi organik sülfür bileşikleri ve protein parçalanmaları sonucu çıkan amonyak kokunun baş nedenidir.

Özellikle H2S’in ölümcül etkisinden dolayı koku kaynağından (özellikle terfi istasyonları, giriş yapıları, ızgara ve kum tutucu üniteleri ve çamur sistemleri vb) doğru şekilde yeterli kapasitede çekilerek koku arıtma sistemlerinden arıtıldıktan sonar atmosfere verilmelidir.

Yapmakta olduğumuz başlıca koku arıtmasistemleri aşağıda verilmiştir.

  • Biyofiltreler
  • Tek Kademeli Wet Scrubberlar
  • Çift Kademeli Wet Scrubberlar
  • Aktif Karbon Filtreler

Gelen talepler doğrultusunda firmamız projeye özel tasarım yaparak en doğru ve ekonomik koku arıtma sistemini önermektedir.