AQUASHINE
Image Alt

Gri Su Arıtma

Gri su, siyah su (foseptik) haricindeki bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır, yani (duştan, lavabodan, küvetten v.b. alanlardan atılan) foseptik atığı içermeyen sulara gri su denilmektedir. Gri su sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Gri su evsel atık sular içinde en büyük orana sahiptir. Genellikle evsel atık suyun %50-%80 i gri sudur. Gri suyun kirlilik derecesini temel olarak tüketicilerin alışkanlıkları belirler. Oluşan kirlilik kullanılan kişisel hijyen ürünlerinin, deterjanların, kirli kıyafetlerin ve vücut kirinin bir sonucudur. Gri suyun arıtımı diğer sistemlerle kıyaslandığında daha hızlı ve kısa bir sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilebilmektedir. Su kullanılan mekânların kendilerine özgü kalite gereksinimleri bulunmaktadır. Bu yüzden gri su geri kazanım sisteminden elde edilen suyun kullanılacağı yerin standartlarına uygun olması gerekmektedir. Arıtılmış gri suyun evlerde tuvalet rezervuarları ve çamaşır yıkamada tekrar kullanılabilmesi için Membrane Biyoreaktör gibi gelişmiş arıtma teknolojileri hijyenik ve kompakt prosesleriyle şehir yaşamı için en ideal çözümdür.

Gri Su Arıtma İşlemi

Kıl Tutucu Filtre (İnce Filtre)

Gri Su sistemine gelen suyun içindeki, kıl, saç, tırnak gibi kaba maddeleri tutmak için kullanılır.

Biyolojik Arıtma/Oksijen Zenginleştirme

Kıl Tutucu Filtre’den geçen Gri Su, belirli sürelerle havalandırılarak oksijen zenginleştirmesi yapılır. Sudaki oksijen miktarı arttırılarak aerobik bakterilerin yaşaması için ideal ortam sağlanır ve biyolojik arıtma işlemi başarılı olarak gerçekleştirilir.

Membran Teknolojisi İle Ultrafiltrasyon İşlemi

Biyolojik arıtma işlemi tamamlanmış gri su, son teknoloji ile üretilen, 0,04 mikron MBR modüllerinden geçerek üçüncü arıtma işlemi gerçekleştirilir. MBR modülleri ile tüm bakteri, patojen giderimi de sağlanır.

Klor İle Dezenfeksiyon

MBR modüllerinden geçen su temiz su deposuna aktarılır, temiz su deposunda suyun daima steril kalması için klor dozajı yapılır.