AQUASHINE
Image Alt

Gaz Ölçüm ve Kontrol

AKA SU, atıksu Arıtma Tesisleri Pompa İstasyonlarında, Kanalizasyon Şebekesi

Terfi Merkezlerinde ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerinde, ortamdaki Oksijen (O2), Hidrojen

Sülfür (H2S) ve Metan (CH4) gazlarını sürekli izleyerek, belirlenen alarm seviyelerinde

kullanıcıyı uyaracak sistemi ve havalandırma sistemini projelendirerek kurulumunu anahtar teslim olarak gerçekleştirmektedir.