AQUASHINE
Image Alt

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

1. Aka Su ve Aquashine ailesi olarak doğanın her koşul ve şart altında korunması gerekliliğine inanıyoruz.
2. İnsanın, doğanın eşdeğer unsurlarından yalnızca biri olduğu temelini esas alıyoruz.
3. Üretim faaliyetlerimizle doğaya yarar sağlıyoruz. Bu iş dalında olduğumuzdan dolayı da çok mutluyuz.
4. Firmamız bünyesinde görev tanımlarımız farklı farklı olsa da, bu firmada çalışan herkesin düşünceleri, değerleri ve ayrışan yönleri ile ilham kaynaklarımız olduğuna inanıyoruz.
5. Firmamıza gelen tüm müşterilerimizi eşit görüyoruz ve din, dil, ırk, renk, ülke ayırımı yapmadan aynı prensipler dâhilinde aynı hassasiyetle işimizi yapıyoruz.
6. Üretim odaklı, mükemmeli arayan, kendini geliştiren, bir ticari işletmeyiz.

7.Ülkemiz için de katma değer yaratıyoruz.
8. Çözüm ortaklı üretimler yaparak bizlerle teknolojilerini ve ürünlerini paylaşanlarla birlikte büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz.
9. Kendimizi, iş yapma kalitemizi ve kapasitemizi her seferinde biraz daha geliştirerek hizmetlerimizi tüm dünyaya yaygınlaştırmaya ve firmamızı doğru yönde büyütmeye odaklanıyoruz.
10. Zamanında ve kusursuz bitirdiğimiz projelerimiz nedeni ile bizden iş talep eden yeni müşterilerimiz sayesinde planladığımızdan daha hızlı büyüyoruz. Buna layık olmak için çaba sarf ediyor ve stratejiler geliştiriyoruz.
11. Doğa, ülkemiz, dünyamız kazanırken biz de kazanıyoruz.
12. Yakın zamanda bir “Dünya Markası” olmayı hedefliyoruz.